Pracovní zkušenosti

Působím jako …

Odborná asistentka v projektu „Interaktivní odborné knihy

Kde pomáhám se zpracováním a přepisem dat získaných v rámci výzkumu.

odborný vedoucí – PhDr. Michal Lorenz, Ph.D., KISK, listopad 2019 až ?

Koordinátor expertního týmu v projektu Co nebylo v učebnici

Centrum rozvojových aktivit UZS ČR, z.s., květen 2019 až únor 2021

Byla jsem …

Online tutorka v kurzu KPI 11 – Kurz práce s informacemi

Kde jsem poskytovala studijní podporu studentům a hodnotila jejich domácí úkoly, seminární práce.

KISK, podzim 2018 a 2019

Online tutorka v kurzu VIKBB27 – Blok expertů

KISK, podzim 2016 a jaro 2017

Knihovník v Knihovně na Křižovatce

Kde jsem mj. pracovala za výpůjčním pultem, pracovala se systémem KOHA a také organizovala meziknihovní výpůjční službu pro čtenáře knihovny

studentská stáž na KISKu, únor 2016 až červen 2017

Také jsem při studiu pracovala např. jako lektorka v nízkoprahovém centru, prodavačka v dárkovém obchodě nebo přepážková pracovnice na České poště.

Podrobný životopis se všemi pracovními zkušenostmi můžete nalézt na Linkedinu.