Magisterské studium na Kisku

V rámci Mgr. studia jsem se primárně věnovala volitelným předmětům z profilace Technologie ve vzdělávání a předmětům, které jsou součástí tzv. pedagogického minima.

Povinné předměty

 • Design informačních služeb, rozhraní a interakcí
 • Informace, komunikace myšlení
 • Informační chování
 • Informační management
 • Informační politika
 • Organizace znalostí
 • Učící se společnost
 • Vyhledávání informací

Volitelné předměty

 • Design vzdělávacího procesu
 • Dějiny českého knihovnictví v každodennosti
 • Kapitoly ze světové literatury pro mládež
 • Literatura po děti a mládež
 • Online tutoring
 • Psychologie v online vzdělávání
 • Vzdělávací technologie
 • Tvorba digitálního portfolia