Bakalářské studium na Kisku

Obecné informace k oboru

 • Autorskoprávní aspekty knihovnicko-informační činnosti
 • Blok expertů
 • KPI 11 Kurz práce s informacemi
 • KPI 22 Kreativní práce s informacemi
 • Metodologie pro informační studia a knihovnictví
 • Nástroje a možnosti internetu
 • Počítačová gramotnost
 • Psaní odborných textů
 • Úvod do studia médií

Knihovny + knihovnictví

 • Architektura knihoven
 • Čtení a čtenáři
 • Dějiny knižní kultury
 • Elektronické informační zdroje
 • Informační fondy a služby
 • Informační prameny v kulturním kontextu
 • Knihovnické systémy a standardy
 • Metodologie pro informační studia a knihovnictví
 • Metody knihovnické práce
 • Přehled dějin české literatury
 • Sémantické aspekty katalogizace

Informační věda

 • Digitální knihovny
 • Informační etika
 • Informační systémy
 • Informační věda (1 +2)
 • Selekční jazyky

Pedagogické předměty

 • Digitální kompetence
 • Informační vzdělávání
 • Prezentace informací na internetu

Poslední skupina předmětů, které jsem v rámci studia absolvovala, byla zaměřena na témata, která mne zajímají v osobním životě a s profesním zaměřením nemají příliš společného …

 • Japonská kultura
 • Úvod do mediteránních studií
 • Úvod do studia muzeologie a muzeografie