Design a site like this with WordPress.com
Začít

Aktuálně ….

Absolventka

Absolventka magisterské profilace Technologie ve vzdělávání na Katedře Informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně.

Knihovnice

Od října 2020 působím jako knihovnice na plný úvazek v Akademické knihovně na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

(zdroj – Jcu.cz)

Tutorka online kurzu

V podzimním semestru 2020 se jako online tutorka podílím na výuce kurzu KP11 – Kurz práce s informacemi na Masarykově univerzitě v Brně.

Koordinátorka exp. týmu

Coby koordinátorka expertního týmu se podílím na projektu Co nebylo v učebnici, který propojuje knihovníky a učitele na tvorbě nových vzdělávacích lekcí (nejen) o informační a mediální gramotnosti.